TrotseerloodjesKlik om trotseerloodjes te bekijken op een provincie of op Herkomst onbekend.

 

 


Dak- of trotseerloodjes


Oorspronkelijk zullen de loodgieters die dakbedekkingen moest verzorgen spijkergaten in loden en zinken daken enz. afgedicht hebben door er kleine stukjes lood over te solderen, waarin ze mogelijk hun initialen krasten. Ze moesten dus weerstand bieden aan de regen. Mogelijk is dit een verklaring van het woord trotseerloodjes naast die van dakloodjes. Geleidelijk kregen die stukjes lood een schildvorm met daarop afbeeldingen van enkele gereedschappen, hun initialen  en soms ook heraldische afbeeldingen. De oudste daarvan komen, voor zover ik weet, uit de achttiende eeuw.

De loodjes werden vervaardigd met behulp van een giettang, enigszins te vergelijken met een wafeltang, waarvan in de ene kant de voorkant en aan de andere kant de achterkant werd uitgespaard, verder een voor respectievelijk achterkant van het gietkanaal. Bij een aantal dakloodjes vindt men ook een jaartal, dat waar het werd gevraagd dus ook jaarlijks gewisseld moest worden. Hoe men dit in concreto oploste is mij niet bekend.

In 1995 verscheen de publicatie van de heer P.P. Steijn, Meestertekens op het dak, dat destijds veel aandacht kreeg als inleidende publicatie. Hoofdsponsor was Jobse, loodgietersbedrijf B.V. (64 pagina’s A4). Of er ooit een (aangepaste)  herdruk zal komen weet ik niet, maar op het internet is wel wat te vinden. Wat ik destijds voor Ons (genealogisch) Erfgoed verzamelde heeft mijn neef bewaard, zodat dat enigszins aangepast aan de site kan worden toegevoegd zodat dit erfgoed zinvol aandacht kan krijgen.

H.M. Lups