De hier vermelden personen bedanken wij voor hun hulp bij het aanleveren en aanvullen van de oude beroepen.

Hans P. Noppen
Nieuwe en aanvullende verklaringen van de steenberoepen.

Bronnen:

  • GENEALOGIE NOPPEN, door Johannes Paul Noppen, ís-Gravenhage, Deel 1, Inleiding en publicaties, 2016
  • De kleine geschiedenis van Het groene hart / deel 12: Steen-en pannenbakkerijen
  • Van der Tol, Flip, Het geslacht Van der Tol, Het verhaal van een steenbakkersfamilie aan de Vaartse Rijn en de (Tol)steegpoort.
  • Marijnissen, Hilde, De Koninck, Maud de, en Vlind, Ludo, Steenovensvolk. Verhalen om te onthouden. Uitg. Link, Amsterdam 1988
Mary Schröder